Градът

(Малковски / Малковски)

В земята рана те пробили
Разкъсали зелена плът
Отгоре й го построили
Така издигнал се градът

Мъртъв град и мъртви хора
Лутат се със цел една
Някъде да се затворят
Насаме да изкрещят...

Ще бъде късно!
Късно! Късно!

Ден, година, век, епоха
Личност, власт, държава, строй
Дума, мисъл, философия
Стачка, бунт, война, застой...

Сив пейзаж, изгнили клони
Блато, кал, отровен дъх
Леден вятър тръни гони
Към мъглив самотен връх