Без окови

Безмълвен синкав дим
Обгръща ни в забрава
Лед и синева
Мислите сковават...

Във вените пълзи
Звезден пъклен мрак
Изсъхнали сълзи
Мечтите са на прах...

Навред окови все
Вървим без страх
С лица от гранит
Към своя крах...

Лица от гранит
В безкраен мрак...

Копнеж по свободата
Разгаря пламък нов
И всеки в тъмнината
За бунт ще е готов!

Дори да тъна в мрак
Без спомени, без дом,
Пътят продължава
Към светове безброй!