Власт

Стрели отровни летят към нас
Танцуват демони, облекли власт
Лъжи, мълчание отварят паст
Гневът напира – ярост, страх

Истината е в бран
Но дори да бъдеш сам
И без мяра и без свян
Излей гнева докрай!

Злобен шепот извира бясно
Безропотно търпим вериги
Всеки чака без глас на тясно
Изкрещи! Настъпи ги!

Мрежи, тайни – като прокоба
Съзнание сковано броди
Грозна мисъл ще ни води
Като сенки в изнемога…